Vedení školy

...aneb lidé, kteří dělají školku takovou, jaká je:

Screen Shot 2018-02-28 at 11.19.17

Alena Vaško Rázková je zakladatelka a zřizovatelka školy, asistentka pedagoga. Vystudovala gymnázium, SZdrŠ, SPg Š, Ped.fakulta ZČU. S dětmi pracuje již od roku 1978. V roce 1992 se začala na 100% plně věnovat budování své soukromé mateřinky, která ji celou pohltila a hltá dodnes. Kromě zřizovatelských úkolů vede školní jídelnu, stará se o technické zázemí a okolí školy.

Kristýna Rázková je 2. zřizovatelka a ředitelka školy. Absolvovala SPgŠ a na Západočeské universitě obor učitelství pro MŠ. Ve školce pracuje od roku 2009 a kromě zřizovatelských úkolů se stará o organizační chod školy a pedagogickou práci s dětmi. S elánem a obrovskou energií sobě vlastní, s nápady, fantazií, zároveň i pochopením pro dětskou potřebu hry, touhu po vědění a poznání, připravuje s učitelkami a tetami den co den zajímavou a hravou činnost, přinášející dětem radost, nadšení z dobře prožitého dne a co nejlépe je připravit na vstup do velké školy.

© MŠ Harmonie s.r.o. 2018 – Mateřská škola Rokycany