Mateřská škola a jesle HARMONIE

...se sportovním zaměřením...

MŠ vznikla v roce 1992 jako soukromá škola, která splňuje nadstandardní úroveň soukromého předškolního zařízení a zároveň splňuje všechny požadavky na výchovně vzdělávací činnost, protože je od roku 1992 zařazena do státní sítě škol, v rámci které pracuje podle zásad současného trendu školské soustavy. 

Zapojili jsme se do projektu FORT IQ společně s unikátním projektem mensa NTC systém of learning neboli „Mensa pro školky“ 

Záměrem školy je pracovat jako škola rodinného typu se zaměřením na sport. Otevřeno máme celoročně bez přerušení i v období prázdnin. Kapacita školy je 48 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení:

  • Jeslové odd. – Človíčkové – možnost umístění již od kojeneckého věku
  • 1.třída – Zvídálkové – pro děti od 3 do 4 let.
  • 2.třída – Šikulkové – pro děti od 5 let.

Každé třídě se věnují 2 učitelky.

Máme zkušenosti s dětmi s vývojovými poruchami. 

Škola se nachází v klidné vilové zástavbě nedaleko městského centra. Škola využívá dvě podlaží domu, zahradu s terasou a bazénem a saunu. Samotné prostory školy jsou dostatečně velké a členité s tematickými hracími koutky, netradičním uspořádáním místa k odpočinku a spaní.

Během měsíce se vystřídají aktivity: Logopedie, Hudebně pohybový kroužek, Angličtina, Sborové zpívání, Zpívání s Vaškem, Sportovní hry, Atletika, Saunování, Lyžování, Plavání, Bruslení (i in-line), Předškoláček – předškolní příprava a vzdělávání v ZŠ.

© MŠ Harmonie s.r.o. 2018 – Mateřská škola Rokycany

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Podle §34 Školského zákona dává ředitelství Mateřské školy  Harmonie spol. s r. o. na vědomí informaci o dni zápisu do MŠ.

Zápis je vyhlášen v termínu 2. 5. 2024 od 13.00 do 17.00 hodin a 3. 5. 2024 od 8.00 do 12.00 v budově školy, kde je možno vyzvednout i odevzdat přihlášky k předškolnímu vzdělávání (po telefonické domluvě na tel. č. 722 929 213).

Žádná zvláštní kritéria pro přihlášení dítěte škola nevymezuje.