Denní řád

Organizace režimu dne: 

  • 5.45 – 7.15   MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě v prvním nadzemním podlaží, po příchodu druhé učitelky se rozdělí do obou tříd, ranní hry 
  • 7.15 – 8.30   ranní hry s úklidem (obsahují volnou hru, individuální práci, námět. činnosti, děti se dle vlastní volby a přání zapojují do činností nabídnutých učitelkou – hrajeme si, pracujeme, malujeme…) 
  • 8.30 – 9.00   svačina, hygiena  
  • 9.00 – 11.30   řízená činnost dle tématického celku týdne (frontální, skupinová, individuální)  a pobyt venku, hygiena (střídání dětí z I. a II. třídy v šatně – při odchodu i při návratu z pobytu venku)
  • 11.15 – 12.00   oběd
  • 12.00 – 14.00   odpočinek 
  • 14.00 – 14.30   odpolední svačina  
  • 14.30 – 16.00  zájmové kroužky (Sportovní hry v tělocvičně či sport. areálu, Atletika, Hudebně pohybový kroužek, Sborové zpívání, Logopedie, Plaváček, Předškoláček)
  • 16.00 – 17.00   spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ  

Uvedené časy jsou pouze orientační a jsou specifikované v třídních programech. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

 

Odchod dětí domů po obědě je umožněn  do 12.30. hodin.

© MŠ Harmonie s.r.o. 2018 – Mateřská škola Rokycany