VYHLÁŠENÍ ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Podle §34 Školského zákona dává ředitelství MŠ Harmonie na vědomí informaci o dni zápisu do MŠ.
Zápis je vyhlášen v termínu 3. – 14. 5. 2021 od 8.00 do 13.00 hodin v budově školy, kde je možno vyzvednout i odevzdat přihlášky k předškolnímu vzdělávání (po telefonické domluvě na tel. č. 722 929 213).
Žádná zvláštní kritéria pro přihlášení dítěte škola nevymezuje.


Akce květen

© MŠ Harmonie s.r.o. 2018 – Mateřská škola Rokycany