den otců.jpg AKCE NA MĚSÍC ČERVEN

3. -9.6. přihlášené děti pojedou na letní školku v přírodě – Marina Orlík. Společný víkend s dětmi a rodiči.

12.6. dopoledne uspořádáme ve školce akci Den pro mou koloběžku. Děti ze třídy Zvídálků a Šikulků si mohou do školky přinést koloběžku z domova. Společně vyrazíme na nedaleké dopravní hřiště, kde pro děti budou spuštěné semafory a budeme si povídat o pravidlech bezpečnosti a provozu. Děti s sebou budou mít koloběžku, helmu, příp. chrániče.

14.6. proběhne ve školce v 10:15 vyšetření zraku pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix.

14.6. se uskuteční společné focení tříd.

19.6. proběhne SLAVNOSTNÍ pasování našich předškoláčků na školáky. Ve 14:30 proběhne pro všechny děti divadelní představení od divadla Múza. Po divadle proběhne slavnostní pasování předškoláků.

SPORTOVNÍ AKTIVITY:

Saunování: 21.6.

Atleťáček: 14.6., 21.6., 28.6.

Středeční výlety: 5.6., 19.6., 26.6.

Plavecký výcvik: 3.6., 10.6., 17.6., 19.6.

den dětí.jpg

© MŠ Harmonie s.r.o. 2018 – Mateřská škola Rokycany